Omaha System

GEcertificeerd Omaha System Partner

Wat is het?

Sinds 2015 ben ik een gecertificeerd trainer van Omaha System. Maar wat is Omaha System precies? Het is een classificatiesysteem waarmee de gezondheidstoestand, acties en metingen voor een cliënt kunnen worden vastgelegd. Met het Omaha System wordt eenheid van taal gecreëerd: iedereen hanteert dezelfde systematiek en dezelfde terminologie. Dit zorgt voor optimale communicatie met niet alleen collega’s, maar ook met de cliënten. 

Het Omaha System is toepasbaar in vele typen zorginstellingen: van wijkverpleging en gehandicaptenzorg tot verpleeghuizen. Zelf werk ik samen met de wijkverpleging en verpleeghuizen om daar Omaha System te implementeren. 

20 landen

Zorgverleners in meer dan 20 landen werken al met het Omaha System.

Steun Overheid

In 2014 heeft het ministerie van VWS haar steun uitgesproken voor Omaha en subsidie beschikbaar gesteld.

Gecertificeerd Trainer

Sinds 2015 ben ik gecertificeerd Scholingsbureau van Omaha System.

Classificatiesysteem voor zorg en welzijn

Hoe werkt het?

Door middel van trainingen en cursussen implementeer ik het Omaha System bij wijkverpleging en verpleeghuizen. De training varieert afhankelijk van de behoefte van de zorginstelling, maar het bestaat in ieder geval uit de introductie van de juiste termen en een praktijkgerichte uitleg met voorbeelden en casuïstieken. Tijdens de training worden de cursisten bekend gemaakt met de onderstaande stappen van het Omaha System (Bron: omahasystem.nl): 

01.

Verzamel en Onderzoek gegevens

Om goede zorg te kunnen verlenen moet je voldoende weten over de cliënt: wat is er met de cliënt aan de hand, wat is de hulpvraag, wat voor persoon heb ik voor mij, wat zijn zijn of haar wensen of behoeften? In de eerste stap is het dus van het grootste belang om alle relevante gegevens boven tafel te krijgen. 

02.

Stel aandachtsgebieden vast

Stel aandachts-gebieden vast

Als je de relevante gegevens hebt verzameld bij de cliënt, de mantelzorger en eventueel bij andere zorgverleners, dan kom je bij stap twee. Je hebt de overdracht gelezen en je hebt een goed beeld kunnen vormen van de cliënt. Op basis daarvan kun je bepalen wat de problemen zijn; in Omaha System noemen we dit ‘aandachtsgebieden’. We kennen 42 aandachtsgebieden verdeeld over vier domeinen: 

Bij elk aandachtsgebied horen signalen en symptomen waarmee je de aandachtsgebieden meer inhoud kunt geven. 

03.

Meet de stand van zaken per gebied

In het Omaha System wordt niet gewerkt met doelen, maar met uitkomsten. Deze uitkomsten worden per aandachtsgebied weergegeven in scores op drie terreinen: 

04.

Plan en voer actie uit

De interventies bij het Omaha System bestaan uit twee onderdelen: de soort actie en het actievlak. 

Het eerste deel van de interventie is de soort actie: 

Het tweede deel van de interventie bestaat uit het actievlak. Je kunt met het actievlak aangeven wat je gaat doen. Er zijn 76 actievlakken. 

05.

Meet stand van zaken tussentijds /
einde zorg

Meet stand van zaken tussentijds / einde zorg

Je volgt natuurlijk goed hoe het gaat met de cliënt en of jouw acties resultaat hebben. Dat doe je door tussentijds de scores, die je bij de start van de zorg hebt vastgesteld, te meten. Je doet dat op:

06.

Evalueer op elk gebied

Net als bij andere zorgsystemen en zorgplannen is het bij Omaha System van belang om te evalueren. Je evalueert per aandachtsgebied en je legt ook per aandachtsgebied de evaluatiedatum vast. Als er tussentijds iets veranderd, dan evalueer je extra en stel je bij.